Werkgroep verkeersveiligheid

Door de bewoners van Graetheide wordt het verbeteren van de verkeersveiligheid als hoogste prioriteit onderschreven.

Doel van de werkgroep

We gaan voor een verkeersveilig Graetheide waar, op duurzame wijze ingericht, bewoners,voetgangers en fietsers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.

Leden van de werkgroep

  • Thijs Olijve (Coördinator)
  • Chris Ariaans
  • José Royakkers
  • Leon Verhaeg
  • Marga Hesen

Correspondentie

Wat leeft- en speelt er: uitgevoerde acties en actualiteiten.

01-04-2020:
Het voorlopig ontwerp voor onze straat is bijna klaar.(zie ook eerdere berichtgevingen inzake ‘Wegreconstructie Graetheide’)
Eigenlijk zou de gemeente dit in april –  tijdens een bewonersavond- willen presenteren. In verband met Corona zal dit op zich moeten laten wachten. Wanneer, is net als veel andere zaken, onduidelijk. Wel is de gemeente met ander projecten aan het experimenteren met online bewoners- bijeenkomsten. Zou dit succesvol zijn, zullen zij iets dergelijks ook met ons organiseren. Wij horen hier begin Mei meer over. Tot zover.

historie:
Uitgangspunt is de huidige (2017- 2018) onveilige situatie. Geëvolueerd van boeren karrenspoor naar doorgaande weg. De verkeersdrukte is enorm toegenomen en iedereen heeft haast. Naast die extra drukte biedt de straat ook ruimte aan de geparkeerde auto’s van bewoners zelf. Gevaarlijke situaties zijn hier niet aan de orde van de dag, maar van het uur.

Wij hebben onze leefstijl op de straat aangepast. Kinderen en ouderen mijden de straat. We hebben een speeltuintje waar niemand zelfstandig naartoe kan. Ook de oudere kinderen niet. Wij hebben veel ouderen die door de huidige situatie belemmerd worden in het opzoeken van elkaar. In een tijd waarin eenzaamheid een van de grootste sociale vraagstukken is, zou de straat juist moeten uitnodigen tot ontmoeten. In ieder geval zou het dit niet in de weg mogen staan. Een goede verkeersinrichting is randvoorwaarde voor alle alle initiatieven die de sociale cohesie in de straat verbeteren.

Sinds november 2017 hebben wij (werkgroep verkeersveiligheid) in diverse overleggen de verkeersveiligheid van onze straat geanalyseerd en besproken. De werkgroep heeft een plan bedacht om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren. Dit plan kunt u bovenstaand raadplegen onder het kopje ‘Correspondentie’.
Hierop volgend hebben we, i.s.m Veilig Verkeer Nederland (VVN), een “30-KM sticker actie” georganiseerd. Diverse borden met 30-KM stickers zijn geplaatst aan de doorgaande weg om gemotoriseerd verkeer meer bewust te maken van de maximum snelheid. Daarnaast, heeft elke bewoner van Graetheide een setje stickers gekregen om te plakken op hun GFT- en Restafval containers. Zo wordt de bewustwording periodiek verhoogd.

Om maatregelen tegen het langsrazende sluipverkeer af te dwingen, overhandigde de inwoners van Graetheide dinsdag 3 april 2018 een petitie aan burgemeester Cox. De werkgroep verkeer is op 13 augustus 2018 door de gemeente uitgenodigd om te praten over het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente ziet de noodzaak van het verbeteren van de situatie in. Ook de metingen die tot dusver hebben plaatsgevonden bevestigen de noodzaak. Op dit moment worden onze wensen in concrete plannen omgezet.  Op dit moment is de werkgroep in gesprek met het college van B&W over de verdere invulling van de verkeersveiligheid in Graetheide.

Benieuwd naar de actuele status? Deze webpagina wordt periodiek bijgewerkt met de meest recente informatie. Liever persoonlijk contact? Spreek gerust een van de werkgroep leden aan!


Foto’s