Werkgroep leefbaarheid

Doel van de werkgroep

Leven en laten maar we helpen elkaar wanneer gewenst.

Leden van de werkgroep 

 • Kirsten Hendrix (Coördinator)
 • Anke Cloudt,
 • Myrtho Motten,
 • Denise Ariaans,
 • Paula Olijve

Wat leeft- en speelt er: uitgevoerde acties en actualiteiten.

Tijdens de eerste bijeenkomsten van Baeter Buurten bleek dat leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt is voor de bewoners van onze straat. Graetheide is een fijne plek om te wonen en dat willen we graag zo houden. Echter, de wereld veranderd en trends zoals digitalisering, vergrijzing, eenzaamheid in combinatie met een terugtrekkende overheid hebben invloed op de leefbaarheid.

De werkgroep “Leefbaarheid” heeft middels een enquête onder alle bewoners de wensen en zorgen geïnventariseerd. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte is aan “zorg voor elkaar” “openbaar vervoer” “activiteiten voor de jeugd” en “meer betrokkenheid bij elkaar”. Naar aanleiding hiervan hebben wij het bestaande activiteitenprogramma van de buurtvereniging uitgebreid.

Naast het bestaande programma van de buurtvereniging, hebben wij in de afgelopen maanden de volgende acties uitgevoerd:

 • Het buurthuis is van binnen opgeknapt;
 • Er is een AED geplaatst en een AED team opgeleid;
 • Buurtpreventie;
 • Kerststukjes actie;
 • Kinderdisco;
 • I.V.N. Wandeling rondom Graetheide;
 • Uitstapje Vilt ter inspiratie burgerparticipatie;
 • In samenwerking met werkgroep “Schoon Graetheide” de opruimactie uitgevoerd
 • De website vernieuwd
 • Is er een informele buurt- app waar handige info op wordt gedeeld

Verder organiseren wij terugkerende activiteiten, dit zijn:

 • Een maandelijkse wandelavond (voornemens de laatste vrijdag van de maand)
 • “Grauwelen en wauwelen”: We openen buurthuis ’t Heihöfke 1 x per maand op de woensdagmiddag voor vrije inloop om gezellig bij te praten.

Bekijk de activiteitenkalender voor de actuele data van deze activiteiten.


Foto’s activiteiten