Gebiedsvisie Chemelot en omgeving

Onderstaand kunt u het rapport ” Landschapsverkenning Graetheideplateau en Stad-Landzone de Grave ” raadplegen. Deze input dient als een van de bouwstenen voor de Gebiedsvisie Chemelot en omgeving. Kirsten de Grave en Marjon Olijve zijn bij het opstellen betrokken geweest.