WhatsApp buurtpreventie

Het gebruik van een ‘Buurtpreventie WhatsApp’ is een steeds populairder middel om een buurt socialer en veiliger te maken als het gaat om kleine criminaliteit, overlast en het oog houden voor elkaar.

Ook voor Graetheide is een dergelijke WhatsApp groep actief. Ben je geïnteresseerd? Meedoen is heel simpel. Stuur een e-mail met je naam en telefoonnummer naar info@graetheide.nl en je wordt toegevoegd aan de buurtapp.

Meer informatie? Hier kun je lezen hoe het werkt en wat de spelregels zijn.