De buurtvereniging

Een stukje geschiedenis …

Al  sinds  1939  staat  er  midden  op  de  Graetheide  een  houten  kruisbeeld.  Dit  was  voor  de  bewoners  jaren-lang  de  plaats  waar  ze  kwamen  om  te  bidden.  Blij  dat  ze  met  hun  eigen  kruisbeeld  waren,  toch  bleken  ze  de  vrome  wens  van  een  meer  overdekte  gebedsplaats  te  koesteren.  Een  soort  kapel,  die  zou  dan  ook  niet  misstaan.  Enkele  bewoners  sloegen  de  handen  in  mekaar  om  deze  wens  te  verwezenlijken.  Ze  maakten  plannen  voor  een  feestweekend  dat  geld  zou  opbrengen  om  de  bouw  te  bekostigen.  Het  feestweekend  zou  plaatsvinden  tijdens  het  eerste  weekend  mei,  ook  wel  de  bloeimaand  genoemd.  Dit  is  de  maand  waar-in  de  vrucht  van  de  roos,  de  bottel,  ontspringt.  De naam  bottelfeesten  was  geboren.

In  1957  vond  dit  bottelfeest  voor  de  eerste  keer  plaats,  en  het  werd  direct  groots  aangepakt!  Op  een  wei  midden  “oppe  hei”  werd  een  grote  feesttent  geplaatst  en  Bruno  Majche-rek,  bekend  van  zijn  internationale  nummer  één  hit  “Leila”,  kwam  samen  met  zijn  orkest  de  Regento  Stars  op  zaterdag  optreden.  Deze  avond  trok  bezoekers  uit  de  wijde  omgeving.

s`Zondags  vond  er  een  fancy  fair  plaats  waarbij  allerlei  prijzen  met  het  rad  van  avontuur  op  een  span-nende  wijze  werden  verloot.  Het  eerste  bottelfeest  was  succesvol  afgesloten.  Een  leuke  noemenswaar-digheid  hierbij  is  dat  gedurende  het  hele  feest  geen  alcohol  werd  geschonken.  De  organisatie  had  namelijk  geen  drankvergunning  weten  te  bemachtigen.

Het  succes  van  de  Bottelfeesten  bleef  niet  lang  onopgemerkt.  Steeds  meer  vergelijkbare  feesten  sprongen  als  paddenstoelen  uit  de  grond.  De  concurrentie  voor  het  bottelfeest  nam  daarmee  toe  en  de  animo  nam  ieder  jaar  iets  af.    Om  te  voorkomen  dat  er  ingeteerd  zou  moeten  worden  op  het  bijeengebrachte  geld  werd  na  een  heel  aantal  geslaagde  edities  besloten  eens  geen  bottel-feest  te  organiseren.  De  organisatie  kon  zich  dan  beraden  over  de  verdere  toekomst.  Maar  wat  bedoeld  was  als  een  tijdelijke  onderbreking,  leidde  tot  een  rustperiode  van  meerdere  jaren.  Het  leek  daarom  rustig  te  zijn  op  de  Graetheide,  maar  toch  brandde  er  toch  nog  altijd  een  kleine  vlam.  Het  saamhorigheidsgevoel  bleef  bestaan  en  een  groep  bewoners  organiseerden  gedurende  het  jaar  toch  enkele  kleine activiteiten.  Maar  geld  verdienen  voor  een  kapel,  dat  was  niet  meer  aan  de  orde.

 

 

In  1982  werd  er  besloten  over  te  gaan  naar  een  actievere,  gestructureerde  organisatie.  Na  overleg  met  de  organisatoren  van  de  bottelfeesten  werd  er  een  heel  nieuw  bestuur  geformeerd.  Een  eerste  actiepunt  van  het  nieuwe  bestuur  was  het  realiseren  van  een  eigen  buurt-huis.  Het  houden  van  activiteiten  zou  daarmee  een  stuk  makkelijker  worden  waarmee  voortbestaan  van  de  vereniging  gewaarborgd  zou  kunnen  worden.  Maar  de  realisatie  had  echter  veel  voeten  in  de  aarde.  Er  moest  grond  aangekocht  worden  en  de  vergunningen  moest  geregeld  worden.  In  goede  samenwerking met  het  toenmalige  bestuur  van  de  gemeente  Born  werd  dit  alles  mogelijk  gemaakt  waardoor  in  augustus  1986  ’t  Heihöfke  officieel  geopend  kon  worden.

 

Tot  op  heden  maakt  de  Buurtvereniging  Graetheide  nog  steeds  gebruik  van  ’t  Heihöfke  als  thuisbasis  voor  haar  activiteiten.  Dit  zijn  er  jaarlijks  toch  zo’n  15  tot  20.  Ook  de  Graetheise  zaate  hermenie  de  Sjravelaére  maakt  wekelijks  gebruik  van  ’t  Heihöfke  als  repetitieruimte.  En  in  de  tuin  bij  het  buurthuis,  daar  spelen  kinderen  van  de  buurt  op  de  speeltoestellen.  Het  buurthuis  streeft  hiermee  zijn  doel  na  en  zorgt  zo  voor  een  onderlinge  binding  in  de  buurt.