WhatsApp Baeter Buurten

Vanuit het Baeter Buurten initiatief is een groepsapp opgericht waar men vrijwillig aan kan deelnemen. Doel is het bevorderen van sociale contacten en het delen van (buurt) gerichte informatie.

Interesse om lid te worden van de app groep? Stuur dan een email naar info@graetheide.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.