Baeter Buurten

“Baeter Buurten” is een burgerinitiatief welke eind 2017 is geïnitieerd vanuit het bestuur Buurtvereniging Graetheide en Marjon Heutmekers- Olijve, dat “ontwikkeling naar een duurzame toekomst voor onze straat Graetheide” tot doel heeft.

De veranderingen op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied hebben invloed op alles en iedereen. Ook op onze buurt.

Tijdens enkele bijeenkomsten, waar de bewoners van Graetheide vrijblijvend aan konden deelnemen, zijn er enkele werkgroepen gevormd waarin bepaalde (duurzaamheid) thema’s geformuleerd zijn. Elke werkgroep heeft een eigen pagina op deze website, waar ieders doelstelling en relevante berichten zijn terug te vinden.

Uitnodiging gemist? Bekijk hem hier:

Uitnodiging Graetheide

Flyer