Samen duurzaam – Sittard-Geleen

Sámen werken aan een duurzame en gezonde gemeente. Dat is waar het gemeentebestuur de komende vier jaar de schouders onder zet. Sittard-Geleen staat de komende periode voor een aantal grote opgaven

Open en transparant communiceren is onderdeel van de nieuwe bestuursstijl. Daarom is begin november de website www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl gelanceerd. Op deze website kan men informatie terugvinden over SAMEN DUURZAAM, de zeven opgaven uit het coalitieakkoord en de gespreksverslagen met stakeholders, inwoners en (belangen)-
verenigingen

De verslagen van alle gesprekken vindt u op www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl bij het tabblad ‘Gesprekken’.

Namens Graetheide hebben Ger Fuchs en Thijs Olijve deelgenomen aan de gespreksronde. Bijgaand kunt u de verslagen teruglezen.

Documentatie: