Veiligheidsvisie Chemelot

Veiligheidsvisie Chemelot

Vanuit de klankbordgroep Chemelot, worden wij op de hoogte gebracht van de “veiligheidsvisie chemelot e.o.” Er werd ons gevraagd of en de behoefte bestaat om deze veiligheidsvisie bij onze achterban toe te lichten. Dit is via de Baeter Buurten app gedeeld, en er was duidelijk behoefte aan extra toelichting.

Beoogd was om deze informatie in februari te publiceren, maar dit zal op een later moment plaatsvinden, Bijgaande reactie hebben wij ontvangen van de Provincie:

De fase waarin we nu zitten maakt echter dat het verhaal toch nog wel abstract is en onvoldoende antwoord geeft op de vraag wat het nu concreet voor de individuele inwoners betekent.

Naar verwachting hebben we medio dit jaar dusdanige stappen gezet dat we deze concreetheid wel kunnen bieden. We hebben samen geconcludeerd dat het gelet hierop dan ook verstandiger is om te wachten tot dat moment en dan, waar mogelijk, ook over andere ontwikkelingen rond Chemelot te communiceren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.