Informatieavond Masterplan Chemelot 2030 op 18 februari a.s

Informatieavond Masterplan Chemelot 2030 op 18 februari a.s

Met enige regelmaat delen wij ontwikkelingen op Chemelot met geïnteresseerde omwonenden. Zo ook willen wij binnenkort het Masterplan Chemelot 2030 met belangstellenden delen.

Dit Masterplan is de verdere uitwerking op het gebied van ruimte en logistiek van onze “Visie Chemelot 2025”. Centraal in die visie staat onze ambitie om als Chemelot uit te groeien tot de meest veilige, meest duurzame en meest competitieve chemie- en materialen site in Europa in 2025.Het Masterplan richt zich op de huidige site, inclusief de haven Stein. Daarnaast zijn in het plan de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de omgeving op hoofdlijnen beschreven en is het plan tot stand gekomen in nauwe samenwerking met overheden én de bedrijven op de site. Daarnaast communiceren we actief over de inhoud van het Masterplan en vervolgstappen. Zo komt het Masterplan kort aan bod op de komende, reguliere bijeenkomst van de Klankbordgroep op 11 februari a.s.  

Graag informeren wij belangstellenden nader over het Masterplan 2030. Om die reden organiseren DSM en Chemelot een aparte informatieavond op dinsdag 18 februari a.s. van 19:00 – 21:00 uur.  Langs deze weg nodigen wij u van harte uit bij deze informatieve sessie aanwezig te zijn. Wilt u deze uitnodiging met uw achterban delen? U bent van harte welkom. Wel vragen wij u zich, mede vanwege de beschikbare capaciteit, vooraf schriftelijk aan te melden. Wij ontvangen graag uw naam en emailadres via info@chemelot.nlAanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk 17 februari a.s. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname. 

Datum: dinsdag 18 februari a.s. 
Tijdstip: van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur 
Locatie: Van der Valk in Urmond
Aanmelden: via info@chemelot.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.