Gebiedsontwikkeling DSM – Update

Gebiedsontwikkeling DSM – Update

Update gebiedsontwikkeling ten zuiden van Graetheide. U kunt dit bericht ook teruglezen op de subpagina Gebiedsontwikkeling DSM

En toen was het stil rondom het project sky. Het project is blijkbaar een stille dood gestorven….

Ondertussen blijft de gemeente ons via de klankbordgroep informeren. Maar eerlijk is eerlijk, na het in okt 2019 gepubliceerde “landschapsverkenning Graetheideplateau” valt er weinig nieuws te melden. Corona draagt daar ongetwijfeld aan bij. Er wordt door het “ontwerpteam” verder gewerkt aan de gebiedsvisie. Wij (Burgerparticipatie Graetheide) zijn niet betrokken in dat proces, behalve kennisname vanuit de klankbordgroep. In een evaluatie van de klankbordgroep (eerder dit jaar) hebben wij een kritisch geluid laten horen omdat wij vinden dat er in de klankbordgroep veel aandacht voor het proces is en weinig aandacht voor de inhoud. Dat is nog niet veranderd en heeft er mede toe geleid dat wij ten aanzien van die inhoud wat vaker samen optrekken met het Graetheidecomité.

Afgelopen zomer is het Graetheidecomité benaderd door de firma L’Ortye. https://www.lortye.eu Zij hebben hun oog laten vallen op het gebied van DSM, ten zuiden van onze straat, en zien kansen in de ontwikkeling ervan. Wij hebben samen met Graetheidecomité kennis gemaakt met de directie van L’Ortye. Tijdens deze kennismaking legde zij hun werkwijze uit. Een interessante aanpak waarbij de kwaliteit van de leefomgeving centraal staat en ontgrinden een hefboom is die realisatie hiervan mogelijk maakt. We kennen allemaal de natuurontwikkeling rondom het grensmaas project consortium. Een jarenlang project, met een prachtig eindresultaat. Een dergelijke aanpak zou hier op Graetheide misschien ook mogelijk zijn.

Voor het echter zover is zal er nog heel veel onderzoek plaats moeten vinden. Planmatig, technisch, ecologisch en niet op de laatste plaats; sociaal.

Wij hebben tijdens deze eerste bijeenkomst de informatie die wij hebben (opgenomen tijdens de eerste Baeter Buurten bijeenkomst in 2018) ingebracht. Het is onze wens dat:

1. Natuur wordt versterkt
2. Gebied toegankelijk wordt gemaakt voor recreatie
3. Er een veilig fietspad langs de oude postbaan komt
4. Wij willen waken voor broodroof van de pachtende agrariërs

Er stond deze zomer ook al een afspraak gepland met DSM.(samen met Graetheidecomité) Aanleiding hiervoor was het 1 miljoen bomenplan van de provincie Limburg. Wij vroegen DSM of zij mogelijkheid zien om de ontbrekende ecologische verbindingszone te realiseren met behulp van het 1 miljoen bomenplan. Daarbij gaven wij aan dat zowel de ecologische verbindingszone als de onveilige verkeerssituatie met name voor fietsers, door ons als achterstallig onderhoud op het terrein gezien worden. De punten werden opgetekend en e.e.a. zou nader worden onderzocht.

Tevens gaven afgevaardigde aan niet gecharmeerd te zijn van de manier waarop de informatievoorziening vanuit DSM, rondom het project sky een stille dood gestorven is.

Ondertussen heeft L’Ortye contact opgenomen met DSM om af te tasten wat de mogelijkheden zouden zijn voor herinrichting van het gebied. DSM gaf aan open te staan voor de dialoog en bracht hun wens in om loodsen in het gebied te plaatsen. Er zijn nog geen concrete plannen voor die loodsen maar gezien de in de toekomst benodigde aanvoer van grondstoffen die de nafta vervangen, lijkt het hen logisch ruimte voor op- en overslag te reserveren. Hiervoor zoeken zij in een straal van c.a. 100 km van Chemelot. Wij schrokken nogal van het “loodsen” idee. Onze insteek was immers 100 miljoen bomen. Het plan evolueerde sindsdien en inmiddels zijn er schetsen waarin de loodsen zijn getransformeerd tot insteekhaven met ondergrondse loodsen. Het dient te worden gezegd, de poging  van L’Ortye om onze wensen en die van DSM nader tot elkaar te brengen dapper is. De loodsen zijn in de schetsen onder de grond verstopt en daardoor vanaf de dorpen erom heen nauwelijks zichtbaar. Echter een insteekhaven met loodsen staat wat ons betreft haaks op onze wens voor versterking van natuur. De industriële activiteiten die op- en overslag met zich meebrengen baren ons grote zorgen. Zeker wanneer men voorziet dat een kleine insteekhaven in een onbeschermd gebied nooit lang klein zal blijven. Ons standpunt hierin is afgestemd en vergelijkbaar met dat van het Graetheidecomité en Dop Berg. In een overvolle westelijke mijnstreek, moeten we het laatste stukje groen niet opgeven maar koesteren.

Omdat alle gesprekken nog oriënterend van aard waren, konden wij nog niets met jullie delen of overleggen. Inmiddels mogen wij dat wel. Wij zouden daarom graag van jullie horen hoe jullie tegenover gebiedsontwikkeling staan. Daarom zullen wij in de komende nieuwsbrief een enquête toevoegen. Daarmee krijgen wij een duidelijker beeld van jullie wensen. Jullie input maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van een officieel proces. Het helpt ons alleen om onze buurt beter te vertegenwoordigen in de klankbordgroep ect. Wij hopen op zoveel mogelijk input.

Kirsten, Marjon en Richard

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.