Gebiedsontwikkeling DSM

DSM ontwikkelt onze achtertuin en iedereen vindt daar iets van maar ….. Wat vinden wij eigenlijk?

 

Contactpersonen:

  • Richard Coenen;
  • Kirsten Hendrix;
  • Marjon Heutmekers

Correspondentie

Wat leeft- en speelt er?

De omgeving van Graetheide veranderd. Het Julianakanaal is verbreed. De snelweg A2 wordt verbreed en ook vanuit het zuiden wordt er aan onze groene omgeving gesnoept. DSM is eigenaar van het gebied tussen de onze straat en het Chemelot terrein. Zij zijn voornemens dit gebied te ontwikkelen. De invulling komt voort uit hun eigen beleid. DSM heeft het voornemen uitgesproken het gebied her in te richten, daarbij zouden “opwekking van duurzame energie, in combinatie met landbouw, natuur en recreatie” een plek krijgen. DSM zoekt de verbinding met de belanghebbenden in de omgeving bij het ontwikkelen van deze plannen. Het gebied kent vele belanghebbenden, de standpunten omtrent de herinrichting van het gebied zijn dan ook uiteenlopend. Baeter Buurten is uitgenodigd als aanspreekpunt voor omwonenden. Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen, zover ons bekend.

November 2018 – Standpunt buurtbewoners Graetheide mbt gebiedsontwikkeling ingediend.
Tijdens de bewonersbijeenkomst op 11 juni, zijn wij tot de conclusie gekomen dat om een standpunt te formuleren, wij te weinig concrete informatie hadden. Daarom hebben wij vragen gesteld aan DSM. Helaas hebben wij daarop geen reactie gekregen. Tijdens de klankbordbijeenkomst in September is aan ons gevraagd alsnog een standpunt te formulieren. Dat hebben wij gedaan. Hierbij hebben wij de input van de bewonersbijeenkomst als leidraad genomen. Omdat wij geen reactie op vragen aan DSM hebben gekregen, kunnen wij voor ons relevante risico’s niet uitsluiten. Vandaar dat de toon in ons standpunt behoudender is dan wij aanvankelijk van plan waren. Ons standpunt kunt u lezen onder het kopje ‘correspondentie’

 

10 Juli 2018, Deelname klankbordgroep

Naast de herinrichting van het gebied betreffende het project SKY, heeft Chemelot plannen voor de uitbreiding van de campus. Baeter Buurten vertegenwoordig vanaf heden de bewoners van Graetheide in de klankbordgroep.

11 Juni 2018, Bijeenkomst buurtbewoners

DSM ontwikkelt onze achtertuin en iedereen vindt daar iets van maar ….. Wat vinden wij eigenlijk? Een brief van de wijkraden naar de Gemeente is onlangs in de pers gepubliceerd. Hierin spreken de wijkraden ook namens omwonenden. Ons is echter nooit iets gevraagd. Het lijkt ons zinvol om boven tafel te krijgen hoe de omwonenden hier zelf over denken. Hiervoor organiseren wij op 11 juni een discussieavond. Projectleider SKY  van DSM (mevrouw Vandenbosch) komt de plannen van DSM toelichten waarna de bewoners van Graetheide het over deze kwestie hebben. Het verslag van deze bijeenkomst dat naar DSM is gestuurd, kunt u hieronder teruglezen.

 

 

18 Jan 2018, Ontwerpatelier

DSM nodigt belanghebbenden uit voor een “ontwerpatelier” In aanwezigheid van afgevaardigden van: dorpsplatformen, IVN, Graetheide comité, pachtende agrariërs, Baeter Buurten, de gemeente Sittard- Geleen en de Provincie, tekenen landschapsarchitecten de wensen van de aanwezigen op. Echter, door de weerstand die er bij verschillende deelnemers tegen het plan in zijn geheel heerst, levert het ontwerpatelier niet het gewenste resultaat op. Uitgesproken wordt dat er meer duidelijkheid over de inhoud dient te zijn alvorens er zo concreet verder over het plan gesproken kan worden. Er wordt meer verdieping beloofd.

Nov 2017, Start Baeter Buurten

1e bijeenkomst Baeter Buurten waarin wij “Dromen voor Graetheide benoemen” worden door de bewoners ook wensen gedeeld die betrekking hebben op dit gebied. Zonder te weten hier ooit invloed op te hebben wordt bijvoorbeeld het uitbreiden van natuur en het aanleggen van een fietspad genoemd. Deze zoals de input uit de 2e bijeenkomst, wordt ingebracht tijdens de latere contactmomenten.

 


Overige

  • Sinds jaar en dag strijdt het Graetheidecomité voor het behoud van Graetheide groen. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. Op hun mooie site vindt u veel informatie over de geschiedenis van onze leefomgeving en nog veel meer.