Baeter Buurten – Verkeersveiligheid

Baeter Buurten – Verkeersveiligheid

  • 29-11-2018: Inmiddels zijn wij een paar maanden verder en is er in onze straat nog niets zichtbaar veranderd. Wij
    hebben geen bericht meer gehad van de Gemeente over ontwikkelingen. Gevaarlijke situaties blijven aan de orde van de dag en de emoties onder de bewoners en weggebruikers lopen geregeld hoog op. Wij hebben middels deze brief om opheldering gevraagd.
  • De werkgroep verkeer is op 13 augustus j.l. door de gemeente uitgenodigd om te praten over het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente ziet de noodzaak van het verbeteren van de situatie in. Ook de metingen die tot dusver hebben plaatsgevonden bevestigen de noodzaak. Op dit moment worden onze wensen in concrete plannen omgezet. Vooralsnog veelbelovend. Wij houden u op de hoogte.

 

  • Om het effect van de 30 km bordjes te behouden, heeft Veilig Verkeer Nederland ons geadviseerd ze afwisselend wel- en niet te plaatsen. Voorlopig zijn ze dus weer even verdwenen. Over een tijdje zullen we ze weer ophangen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.