Update [4]: Bodemsanering Naftalek 2013 – Wat is de status?

Update [4]: Bodemsanering Naftalek 2013 – Wat is de status?

Update [4]

Onlangs is onderstaand bericht binnengekomen.  Eindelijk zal de rommel opgeruimt gaan worden.  Inmiddels zijn de werkzaamheden al gestart.

” Beste buurtbewoners,

Het duurt helaas allemaal wat langer dan voorzien.
Van het bevoegd gezag hebben we de toezegging deze maand een reactie te krijgen op de uitgevoerde bodemsanering.
In week 39 wordt het terrein volledig opgeruimd, de nog aanwezige saneringssystemen verwijderd en het terrein heringericht.
Deze planning zal enkel nog wijzigen indien het bevoegd gezag niet akkoord gaat met de resultaten van de bodemsanering.

Met vriendelijke groet,
PPS Pipelines”


Update [3]

Helaas hebben wij nog altijd geen reactie mogen ontvangen van PPS Pipelines.
Via de Facebook pagina van de buurtvereniging hebben we nogmaals om een reactie gevraagd.

We wachten wederom af …


Update [2]

Helaas heeft het afronden van de rapportages meer werk gekost en is hierdoor een vertraging ontstaan van ongeveer 2 maanden.

Zodra we een goedkeuring van het Bevoegd Gezag hebben ontvangen starten we met de herinrichting van het terrein.

PPS-Pipelines


Update [1]:

Inmiddels hebben wij bijgaande reactie ontvangen:

In het najaar van 2018 heeft het zogenaamde eindverificatie onderzoek op de locatie plaatsgevonden door een onafhankelijk adviesbureau. Dit onderzoek heeft tot doel het resultaat van de bodemsanering vast te leggen.

Momenteel worden de onderzoeksresultaten verwerkt en wordt een totaal rapport van de uitgevoerde bodemsaneringswerken opgesteld. De verwachting is dat dit onderzoek in januari 2019 gereed is om in te dienen bij het bevoegd gezag (provincie Limburg).

Het bevoegd gezag zal het onderzoek beoordelen en zal hierbij onder andere letten op de bereikte resultaten. Maar ook of de restanten aan verontreiniging die niet verwijderd konden worden, geen gevaar opleveren voor mens en milieu.

Normaal gesproken zal deze beoordeling 8 weken in beslag nemen.

Na de goedkeuring door het bevoegd gezag zal het nog aanwezige deel van de saneringsinstallatie (leidingwerk en ondergrondse filters) worden verwijderd. Dit is ook de reden dat er nog hekken rond het terrein staan.

Vervolgens zal het terrein opnieuw worden ingericht in overeenstemming met de grondeigenaren, hierbij wordt gestreefd om deze werkzaamheden in maart 2019 af te ronden.


Initieel bericht:

In augustus 2013 ging het mis in Graetheide toen de PRB-leiding werd doorboord en een grote hoeveelheid nafta in de bodem terechtkwam.
Toen verder afgraven niet meer op een veilige manier mogelijk was, werd eind 2014 Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) ingeschakeld voor een uitgebreide bodemsanering.

We zien al een tijdje geen activiteiten meer rondom de locatie van het naftalek. Het is voor de bewoners van Graetheide onduidelijk wat momenteel de exacte status is. Is de bodem gesaneerd? De unit is in ieder geval opgehaald, maar voor de rest ontsiert de locatie onze buurt nogal.

Baeter Buurten heeft PPS-Pipelines om uitleg en opruiming gevraagd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.